Klachtenregeling

Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6

1812 RB ALKMAAR

(072) 520 83 25

www.dokh.nl

Wat te doen als u een klacht heeft

Een goede relatie tussen u en uw huisarts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht.

Het heeft onze voorkeur wanneer u ons rechtstreeks meldt, dat u een klacht heeft.

We willen graag de klacht gezamenlijk met u bespreken en vervolgens samen kijken of dit overleg voor beide partijen naar tevredenheid is verlopen.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunnen wij u in contact brengen met de klachtenfunctionaris van DOKh.

DOKH is de instantie waar wij de wettelijk verplichte klachtenregeling hebben ondergebracht in de regio.

Klachtenfunctionaris

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.

Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken.

De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit.

Als zowel u als wij aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgt u de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het doel van de bemiddeling is om misverstanden en onenigheden binnen onze relatie uit te praten en op te lossen.

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.